V sedmnácti jsem strávila devět měsíců v Pasově na zahraničním školním pobytu. Bylo to nejkrásnější období mého života a velmi silně ovlivnilo mé další životní směřování. Od té doby jsem se těšila z každého setkání a každého rozhovoru s Němci, stále jsem se do Pasova vracela a podnikala výlety v tomto regionu. Před šesti lety jsem se do Německa vrátila a nyní je mým druhým domovem dolnobavorský Freyung. V rámci svého povolání podporuji česko-německé iniciativy a velmi mě baví postupně objevovat kulturu a přírodní krásy tohoto regionu.

„Lidské vztahy a respekt jsou alfou a omegou našeho soužití, v příhraničí však bohužel byly na desetiletí přerušeny, a proto stojí za to investovat čas a energii do obnovy, oživení a dalšího rozvoje přeshraničních spolupráce ve všech možných formách. Ráda bych podpořila lidi na obou stranách hranice, aby navazovali kontakt se svými sousedy, aby se vzájemně poznávali, diskutovali a vymýšleli nové nápady. Z malých setkání mohou vzejít velké věci.“

Kontakt:

tumova@roknahranici.cz

+420 777 314 571