Během práce v programu Rok na hranici jsem si uvědomila, jak krásné je mít možnost podílet se na vzniku nových česko-německých přátelství a položit základy k lepšímu propojení aktivit na obou stran Krušnohoří.

V těžších obdobích, která měl každý z nás, vždy pomohlo, když jsme se o problémech a zkušenostech mohli bavit v přátelském kruhu našeho týmu, který koordinovala zkušená Martina vyškolená prvním ročníkem programu.

Jelikož se řídím heslem „Změna je život“ a práce v terénu je nastavená jen na jeden rok, jsem vděčná za možnost zůstat v programu Rok na hranici coby koordinátorka a doufám, že i já budu mít nováčkům co předat.

Ale tak jako skauti zůstávají být skauty na celý život, přestože se už nemají čas skautingu aktivně věnovat, tak i my z Roku na hranici se nezbavíme potřeby spojovat Čechy a Němce, kde jen to půjde.

Kontakt:

schreiter@roknahranici.cz

+49 157 32434381