Cílem programu Česko-německého fondu budoucnosti Rok na hranici je posílit česko-německé sousedství přímo na místě a přispět tak k rozvoji živoucích příhraničních regionů.

Česko-německé příhraniční regiony mají pro vzájemné vztahy zásadní význam, protože lidem z obou zemí nabízejí možnost zblízka navazovat kontakty, přímo se setkávat a vzájemně se obohacovat.

Již dnes žije podél hranice řada lidí a organizací, které česko-německé sousedství aktivně utvářejí. Ve Fondu budoucnosti ovšem také víme, že v pohraničí existuje i skrytý potenciál spolupráce a partnerství, který je možné objevit a využít.

Za tímto účelem se bude skupina Čechů a Němců po dobu jednoho roku aktivně věnovat na obou stranách hranice jejím jednotlivým regionům: budou vyhledávat a vyhodnocovat možný potenciál ke kooperaci a setkávání, zprostředkovávat nabídky a kontakty i pomáhat s úplně novými projekty –  všude tam, kde budou čeští a němečtí partneři potřebovat podporu, jim dvojjazyční průkopníci nabídnou pomocnou ruku.