Sice jsem se narodil v Praze (1974) a vyrůstal ve středních Čechách, od roku 1990 jsem ale pevně svázán s pohraničí (a bydlím v Ústí nad Labem). Základy znalosti sousední země mi částečně dalo vysokoškolské studium germanistiky a historie, opravdová blízkost a přeshraniční přátelství však přišla až s následnými soukromými a občanskými aktivitami (například občanskou iniciativou Soboty pro sousedství).

V posledních dvou letech jsme v česko-německých vztazích udělali krok zpátky. Jsem však přesvědčen, že nám to posloužilo k tomu, udělat nyní několik významnějších kroků vpřed.

Kontakt:

kvapil@roknahranici.cz

+420 732 921 250