Krajina Tachovska, stejně jako celá oblast Sudet, je silně poznamenána svou minulostí, je plná polámaných křížků, zaniklých vesnic, volné krajiny. Najdete zde především menší obce se špatnou

dopravní obslužností a s vysokým věkovým průměrem. Často teď ale potkávám lidi, kteří se sem stěhují záměrně. Možná stejně jako já tu cítí PROSTOR. Prostor pro vlastní aktivity – třeba v podobě česko-německých setkání.

Jsem tu doma, vychovávám tři děti a cítím potřebu a povinnost život kolem sebe aktivně utvářet. Jsem členkou místních spolků a společně se snažíme vnést do vesnického prostoru život.

„Přestože se zde pohybuji již řadu let, stále mě překvapují nová místa, nové příběhy a lidé, kteří ví, že svět nekončí tam, kde se mluví „normálně“. Mým úkolem je narušit tuto hranici v lidských myslích a podpořit růst společných projektů, které přispějí k pestřejší evropské mozaice. Ráda bych nabídla všem, kteří o to budou stát, svoji podporu, svoje kontakty a zkušenosti, aby se jejich mise za česko-německým sblížením podařila.“

Kontakt:

juzlova@roknahranici.cz

+420 721 697 232