Vyrůstala jsem na jižní Moravě, v prostředí rozmanitých aktivit (hudba /moravský folklór/, tanec, výtvarné umění, sport, skautské dobrodružství…). S rodinou a později i v dospělosti jsem žila v USA a Itálii a tato léta plná mezinárodních setkání ve mně zanechala trvalou stopu.
Láska mě nakonec přivedla do Německa, do Krušných hor, domova mého manžela, jejichž krajinu a kulturu považuji za velmi okouzlující. Vyrostly zde mé děti, ve vícejazyčném a interkulturním prostředí.

Jako dlouholetá pracovnice úřadu pro kulturu a cestovní ruch města Marienberg jsem v tomto příhraničním regionu navázala v rámci různých přeshraničních projektů mnoho kontaktů a zároveň jsem si všimla, že potenciál pro spolupráci není vyčerpán. Cítím potřebu sbližovat lidi z obou stran krušnohorského hřebene a přispět tak svým dílem k oboustrannému porozumění a zájmu.

„Těším se, že se během tohoto mimořádného ‚Roku na hranici‘ seznámím s dalšími aktéry a že se stanu součástí networkingu sbližujícího národy. Cíl pomoci rozšířit okruh těchto lidí je mému srdci velmi blízký.“

Kontakt:

schreiter@roknahranici.cz

+49 157 32434381