Aby bylo možné skutečně pochopit jazyk jiné země a myšlení lidí, kteří jím mluví, nestačí se perfektně naučit gramatiku a reálie dané země. Je to spíš o tom, vnímat jazyk jako klíč k pochopení mysli a kultury lidí, kteří jím mluví. To jsem poprvé zažil na vlastní kůži během ročního pobytu v rámci programu Erasmus. Jakmile jsem překonal první kulturní šok, začal jsem si všímat i těch nejmenších rozdílů mezi dvěma kulturami. A víte co? Tyto rozdíly nejsou překážkami, ale spíše příležitostmi, které můžeme využít jako naše silné stránky.

Posledních deset let žiji na obou stranách česko-německé hranice. Tady mám nejen práci, ale i osobní vazby, které mi umožňují hlubší porozumění oběma kulturám. Každodenní kontakt mi ukazuje obrovský potenciál pro česko-německou spolupráci a zároveň poukazuje na nedostatek lidí, kteří by dokázali zprostředkovat vhodné kontakty a pomoci při prvních krocích směrem k budoucí spolupráci.

Program „Rok na hranici“ je v tomto ohledu naprosto skvělý. Je to nástroj, který pomáhá překonávat hranice, a těším se na všechna nová spojení, která díky němu vzniknou.

Kontakt:

besta@roknahranici.cz

+420 607 727 717