S hranicí si spojuji: 

  • mnohé intenzivní a život proměňující zkušenosti, které jsem tam nasbírala v rámci mého dobrovolnického roku a později jako pedagožka,
  • nové impulsy a perspektivy, které nabízí dvojjazyčná situace a život na “kraji světa”, 
  • lidskost a cenné příběhy, které si zaslouží, aby byly zachráněny a dále se vyprávěly.

„Rok na hranici vnímám jako stavební kámen, kterým může být posílen česko-německý most (což je aktuální zejména teď, po pandemii). Jedno, jestli se zapojí mládež, senioři, školní nebo sportovní skupiny, kulturní instituce, samospráva, rodiny nebo jednotlivci – přeshraniční spolupráce může všem přinést spoustu zážitků a kontaktů, ze kterých budou jistě těžit i později. Ráda přispěji k tomu, aby v pohraničí vznikaly smysluplné projekty. Proto chci doprovázet všechny, kdo o to mají zájem, na jejich česko-německé cestě.

Kontakt:

kupkova@roknahranici.cz

+420 732 920 109