Blízký vztah k severočeskému příhraničí jsem získala díky divadlu a kultuře. V severních Čechách jsem poprvé působila jako profesionální umělkyně a užívala jsem si tak blízkost německé kultury a společensko-politických debat. Ty vždy přinášejí mnoho inspirativních podnětů pro můj osobní rozvoj a snažím se je pak v Česku předávat dál. Cítím se dobře na poli kulturní výměny a domnívám se, že nejenom setkávací, ale i třecí plochy jsou velmi důležité pro společnou diskuzi o soužití s těmi druhými, s našimi sousedy. Příhraniční oblasti vlastně vnímám jako jakousi laboratoř pro praktikování transnacionálního evropského každodenního života. Díky přímému kontaktu se sousedy a bezprostřední nebo nezbytné spolupráci všichni získáváme zdravé sebevědomí, vzájemnou důvěru, empatii, respekt a porozumění.

V rámci německo-polsko-českých kulturních projektů jsem poznala příhraniční regiony a jejich potenciál daný místními aktéry. Angažovanost v okrajových oblastech samozřejmě není snadná, ale ze dvou či více okrajových oblastí může vzniknout nové atraktivní centrum. A mnoho dnešních problémů můžeme vyřešit, pokud se naučíme spolupracovat. Nejprve v menším, pak možná ve větším rozsahu…

„Žijeme na hranici a budoucnost našeho regionu spočívá v tom, že tuto hranici budeme vnímat jako příležitost, jako něco, co nás vybízí k učení a vzájemnému poznávání, návštěvám, výměně a vlastnímu rozvoji. Něco, co je výjimečné nebo je důvodem, proč sem jet, proč zde zůstat nebo se sem opakovaně vracet.“

Kontakt:

kyrianova@roknahranici.cz

+(420) 723 703 019