Nové impulsy pro česko-německou spolupráci

Rubrika: Südliches Niederbayern – východní Šumava

Čechy a Bavorsko zpívají koledy

BLOG č. 13

Čas adventu je konečně tady a všichni se těší na Vánoce! Vánoční atmosféra je všude kolem nás, a i já se na této vlně vezu. Proto jsem se tentokrát rozhodla napsat příspěvek na blog k vánočnímu tématu.

K Vánocům neodmyslitelně patří nejen perníčky a cukroví, vánoční stromeček, světýlka a ježíšek, ale také vánoční koledy. Toho si je vědom také česko-bavorský spolek Über d‘ Grenz, a proto zorganizoval v minulém týdnu v prostorách Arberlandhalle v Bavorské Rudě událost zpívání vánočních koled pro veřejnost z obou stran hranice.

Tato událost se letos konala již po desáté a je každoročně podpořena dvěma obcemi – Bavorskou Rudou na německé a Železnou Rudou na straně české. Oba starostové, Michael Herzog a Filip Smola, se také letos zúčastnili, hřejivými slovy se pozdravili se všemi organizátory, účinkujícími i účastníky a následně vyjádřili své naděje na úspěšnou stávající i budoucí česko-bavorskou spolupráci.

Na jevišti vystoupil dětský folklorní soubor Hořec & Hořeček ze Železné Rudy s vánočním představením, během kterého účinkující zazpívali mnoho překrásných Vánočních koled. Publikum bylo povzbuzeno ke zpěvu společně se souborem (před začátkem představení byly divákům rozdány vlastnoručně vyrobené zpěvníky). Po skončení představení přišel na podium Mikuláš s čertem a andělem a rozdali dětem dárky. Malé vánoční občerstvení také pochopitelně nechybělo. 😊

Tuto událost mohu vřele doporučit každému, kdo se rád účastní česko-bavorských setkání, při kterých panuje uvolněná, přátelská atmosféra a rád si povídá s ostatními o běžných každodenních záležitostech.

DANIELA KODÝDKOVÁ

Když jeden dílek skládačky zapadá do druhého

BLOG č. 21

Navázání kontaktů s oficiálními orgány, jako jsou úřady, není úplně jednoduchá záležitost. Na vině jsou často omezené kapacity a také rozdílné zájmy jednotlivých aktérů.


O to více mě potěšila rychlá reakce a pozvání od paní Urmannové, starostky Neureichenau. Paní starostka mě pozvala do Neureichenau, abychom společně diskutovaly o česko-německých vztazích. Ráda by navázala kontakty s Českou republikou, a to jak na politické, tak na kulturní úrovni. Partnerem na české straně by bylo město Horní Planá, s nímž již bývalí starostové udržovali kontakty, bohužel však přerušené pandemií.


Po několika týdnech jsem oslovila starostu Horní Plané, pana Šimáka. Ten projevil velký zájem a pozval mě do Horní Plané na návštěvu. Společně jsme hovořili o česko-německých vztazích a možnostech, jak navázat kontakty.


O měsíc a půl později – 18. 4. 2023 se oba starostové a jejich zástupci poprvé setkali v Neureichenau. Při tomto přátelském setkání šlo o první vzájemné seznámení, o představy obou obcí a o hledání společných styčných bodů pro spolupráci.

Společných témat se našlo mnoho: Adalbert Stifter (a spolupráce obou muzeí), kulturní akce jako jsou Dny kultury, Pivní slavnosti nebo Traktoriáda, společné kroky v oblasti cestovního ruchu a také výměna názorů v oblasti dodávky energií, vzdělávání a mnoho dalšího.


Na setkání jsem se mohla ujmout role tlumočníka a prolomit tak jazykovou bariéru. Tímto způsobem lze překážky v přeshraniční spolupráci snadno překonat. Rozhodujícím faktorem spolupráce je pak jen motivace k přeshraničním aktivitám a také vzájemné sympatie. Další setkání se brzy uskuteční v Horní Plané.


Přeji této spolupráci do budoucna jen to nejlepší a doufám, že bude dobrým příkladem pro další zájemce 😊.

První setkání paní starostky Urmannové (2. zleva) s panem starostou Šimákem (1. zleva) a jeho zástupcem panem Ščevíkem (3. zleva) dne 18.4.2023 v Neureichenau.

Sára Špeciánová

Entuziastky na literárním festivalu

BLOG č. 17

Diskuse na literárním festivalu "Šumava-Litera". Diváci sedí u stolů a dívají se na pódium. Diskutují Václava Jandečková a Martin Sichinger.

Spojuje nás Šumava a občas se nevyhneme ani komunikaci se stejnými lidmi. Vždy nás potěší, když se můžeme setkat a vyměnit si své zkušenosti a dojmy. Proto jsme obě přijaly pozvánku na 8. ročník literárního festivalu „Šumava Litera“, který se konal od 14. do 19. listopadu 2022 ve Vimperku.

S aktéry festivalu jsme se obě již setkaly. Martina na autorském čtení v Plzni a Sára při přednášce v bavorském Ludwigsthalu. Nejvíc jsme se ovšem těšily na hlavní akci, a to samotný festivalový týden ve Vimperku.

Na festivalu jsou oceňovány knihy vydané v předchozím roce, které mají spojitost se Šumavou. Ceny jsou udíleny v kategoriích „Beletrie a poezie“, „Populárně naučné publikace“, „Výtvarné publikace“, „Nejlepší německojazyčná publikace o Šumavě“ a „Cena Šumava Litera“ za přínos k česko-německo-rakouské spolupráci. Porota dále rozhoduje o ocenění v kategorii „Šumava virtuální“ a vybírá autora, který vstoupí do „Síně slávy“, čtenáři pak mohou sami rozhodnout o ceně „Šumavská ozvěna“.

Více informací k jednotlivým cenám a oceněným knihám najdete na stránkách Šumavy Litery.

Samotné finále festivalu začíná v páteční podvečer zahájením vernisáže a poutavou talk show s Václavou Jandečkovou. Pokud jste dosud neslyšeli o Akci „Kámen“, můžeme Vám doporučit komiksovou knihu, divadelní představení či dokonce i výstavu do škol, a to jak do českých, tak i německých.

V sobotu může člověk od rána navštěvovat na festivalu nejrůznější výstavy, představení knih a v průběhu celého dne lze zavítat i na knižní trh. Udílení cen je pak hlavním bodem programu galavečera. A ten probíhá s veškerou noblesou – slavnostně nazdobené pódium, profesionální moderátor, hudební doprovod a to nejdůležitější – představení nominací a udílení cen. Komornější si tedy rozhodně představujeme jinak. Po oficiální části je k dispozici malé pohoštění a prostor pro společné rozhovory. Jsme zcela nadšené, tolik zajímavých a milých lidí na jednom místě! Festival naprosto předčil naše očekávání.

Jak je z programu festivalu a jeho doprovodných akcí patrno, organizátoři se snaží zahrnout do programu česko-německou tématiku a spolupracovat se spolky a organizacemi jak na bavorské straně, tak i v Rakousku. A zde je opět vidno, že je Šumava pojítkem a společným tématem i zájmem lidí na všech třech stranách hranice.

Pokud vás festival zaujal, máme pro vás dobrou zprávu! Další ročník proběhne v polovině listopadu ve Vimperku, ale již v létě se v rámci Bavorské zemské výstavy ve Freyungu uskuteční letní verze festivalu.

V případě, že Vás festival zaujal či jste dokonce napsali nějakou zajímavou knihu s tématikou Šumavy, budeme rádi, když se nám ozvete nebo se obrátíte přímo na organizátorky a organizátory festivalu Šumava Litera.

Martina Engelmaierová & Sára Špeciánová

Když se nadšení setká s nadšením!

BLOG č. 13

V rámci našeho programu si říkáme nadšenci a machři, je ale fakt, že česko-německá spolupráce a setkání by bez takovýchto lidí nemohla ani existovat ani pořádně fungovat. Tím nemáme na mysli nás v rámci programu, ale lidi, kteří se již roky a desetiletí angažují a mají zájem o kulturu vlastní i sousední země, kteří se rádi s ostatními podělí o své znalosti a nadšení a tím je zároveň inspirují. A takového nadšence vám zde dnes chceme představit.

Na začátku září jsme se my dvě – Martina a Sára – setkaly s Herbertem Pöhnlem a toto setkání bylo plné energie a velmi obohacující. Již několikrát se nám stalo, že někdo vyprávěl o konkrétních lidech – co všechno dělají, jak jsou aktivní, nedošlo však s nimi k osobnímu setkání a ani kontakt na ně nemusí být snadné najít. Tak tomu bylo i s Herbertem a jeho dobrým přítelem Edmundem.

Najednou prostě přišla ta chvíle, kdy se to stalo – naše cesty se zkřížily. Sára mi volá a říká, že získala kontakt na Herberta Pöhnla a že se chce s námi oběma setkat. To dává jasný smysl – jeho osobnost je spjata s Bavorským lesem stejně jako my dvě s našimi oběma regiony.

Jednoho slunečného dne jsme se tedy společně vydali do kavárny v městečku Regen. Nejprve nám Herbert vypráví, jaké byly po pádu železné opony jeho první cesty do Česka. Přitom si kladl otázku: „Jak vlastně vnímám své české sousedy?!“ Musel konstatovat, že ne příliš uznale, a proto začal znovu a od té chvíle se zajímal úplně o vše, hlavně pak o česko-německé vztahy. A z toho následně vznikly jeho projekty, o kterých dál vyprávěl, m.j. o výstavě v rámci projektu Setkání – Begegnungen, která již brzy poputuje ze Všerub do Laufu an der Pegnitz. Ptaly jsme se ho, jak zvládá všechno organizovat a financovat – z větší části buď sám, nebo za spoluúčasti svých přátel a známých – a kde tiskne obrazový materiál na výstavy? Doma ve sklepě. Tak tomu říkáme nadšení!

A co od nás vlastě čeká? Inspiraci, výměnu a také to, že se od nás dozví o různých česko-německých akcích a setkáních, aby tak získal a fotograficky zachytil nové dojmy pro budoucí projekty. Zároveň by potřeboval někoho, kdo by mu stál po boku jako žurnalista. Ve svých více než 70 letech si úkoly ve svých projektech rád rozděluje a dává tak šanci, aby se jiní od něj učili a byli s ním v intenzivním kontaktu. Plánů má tento výtvarný umělec každopádně na dalších nejméně 70 let.

Po tomto setkání se nám v hlavě honí spousta myšlenek. Tak nadšené a plné energie bychom chtěly být i za 40 let!

MArtina Engelmaierová a Sára Špeciánová

Jak se hledají kontakty aneb najdu i to, co jsem vlastně hledat vůbec nechtěla

Výstava Lipno – zrcadlo historie 20.století, k vidění do konce září na náměstí v Horní Plané.

BLOG č.7

První úkol zněl jasně: udělat si přehled o česko-německé spolupráci ve svém regionu.

Stav: stále (a ještě asi dlouho) v procesu.

Jak se vlastně takové kontakty hledají? A jak se vytváří jakýsi „přehled“ nebo něco, co by ho alespoň vzdáleně mělo připomínat?

Myslím, že všichni z nás šli do projektu „Rok na hranici“, protože jim v hlavě víří nepřeberné množství nápadů, jak obohatit česko-německou spolupráci. Některé jsou lehce realizovatelné, když člověk sežene vhodné kontakty, některé jsou naopak až skoro idealistické.

Kontakty, kontakty, kontakty – jde v tomto projektu ještě o něco jiného než jen kontakty?

Ano! O propojení kontaktů (a zas tu máme to slovo).

Takže, jak vlastně začít … napíšete nebo zavoláte svým kamarádům a známým, kteří se v této oblasti pohybují, a domluvíte si s nimi schůzku. Někteří odpoví, jiné urgujete ještě několikrát, někteří neodpoví ani pak. Nicméně z každé schůzky, ať už virtuální či reálné, vzejdou nové kontakty a nové nápady. V další fázi pak kontaktujete kamarády kamarádů a známé známých, abyste na nových schůzkách získali další podněty a, jak jinak, další kontakty. No a pak googlíte a googlíte a googlíte …. Protože Katka říkala, že tam a tam existuje spolek XY, ale nebyla si jistá, jak se přesně jmenuje. Takže sedíte a hledáte a nacházíte. Objevíte spolek XX, pak spolek XZ a tak dále …. A po dalších dvou hodinách konečně i spolek XY. I když se to nezdá, byly tyto dvě hodiny času dobře investované, jelikož jste našli i věci, které jste sice nehledali, ale nějakým způsobem přesně odpovídají tomu, co vlastně potřebujete.

A přesně stejným způsobem nacházíte nejenom spolky, sdružení, instituce, lidi, ale také akce. Třeba i tu v Horní Plané, které jsem se zúčastnila minulý týden a která mi opět připomněla, že hledání kontaktů může být i příjemnou společenskou událostí. A takových akcí bude toto léto jistě ještě dostatek, tak se nebojte na nějakou také vyrazit.

No a co ten přehled? Ten je v tom procesu, jelikož stále objevujete nové a nové věci, nové a nové informace a nové a nové kontakty …  A ty dopisujete do své tabulky, která na začátku absolutně nedávala smysl, ale momentálně se stává stále přehlednější a určité věci se začínají propojovat a je už jen na vás začít propojovat i jednotlivé kontakty.

sára speciánová

 

© 2024 Rok na hranici - program Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti, Železná 24, 110 00 Praha 1, Česká republika, info@fb.cz