BLOG č. 6

Když jsem zvala své okolí na Festival dobré nálady, málokdo věděl, co si pod tím má představit. Možná i to patřilo k úspěchu celé události. Přišli totiž ti, kteří se rádi nechají překvapit, jsou otevření novým věcem a především ti, kteří mají česko-německému spojení, jež během tohoto víkendu v Kovářské ukázkově žilo, co nabídnout.

První velký projekt Kláry Mikšíčkové se setkal s velkým ohlasem: řada lidí z Česka a Saska přijela poznat Krušnohorského poutníka – bývalou továrnu na výrobu rybích konzerv, která se díky Petrovi a jeho spolku DoKrajin v neuvěřitelně krátké době proměnila v prostorné místo pro setkávání včetně studia pro mediální projekty.

Zatímco si děti venku v zeleni zkoušely vyřezávat dřevěné lžičky nebo vytvářet roztomilé robůtky, jejich rodiče se mohli v klidu a pohodě zapojit do workshopů, které měly jedno společné: přispět k dobré náladě a vnitřnímu klidu návštěvníků – a to vše v srdečné, přátelské a uvolněné atmosféře, kterou člověk málokdy pocítí mezi cizími lidmi tak rychle.

Jsem za tuto zkušenost velmi vděčná.

Kéž jsou takové projekty inspirací pro mnoho dalších – Krušné hory je potřebují!

Marta schreiter