BLOG č. 20

Tento příznačný název nese dlouhodobý projekt uměleckého fotografa Herberta Pöhnla. Pro tohoto rodáka z Furth im Wald je hranice životním tématem. Již po mnoho let vyráží na cesty a zachycuje svým objektivem život lidí v česko-bavorském pohraničí. Jak sám říká, „chce svým projektem posilovat sousedství, podporovat porozumění Bavorů pro Českou republiku a Čechů pro Bavorsko“. Fotí nejen starosty a významné a aktivní osobnosti regionů, ale i obyčejné lidi – zemědělce, dělníky, zaměstnance podniků, lidi z národnostních menšin, pozoruje a dokumentuje rozmanitost života v pohraničí. A dělá to s nadšením, humorem a optimismem sobě vlastním. Má na svém kontě již několik publikací a nespočet výstav v obou zemích.

https://www.haus-der-heimaten.eu/.

S Herbertem jsem se setkala čirou náhodou již před několika lety (náš příhraniční svět je malý), podruhé pak v rámci mého působení v Roku na hranici. A od té doby již mnohokrát. Herbert mě požádal o pomoc s nalezením partnera na české straně, který by mu umožnil prezentovat jeho nejnovější práci, a s organizací výstavy. Po neúspěšném pokusu o spolupráci s městem Kdyně mě napadlo seznámit Herberta s Kristýnou Pinkrovou z domažlického Centra Hindle.

https://www.chodskozije.cz/projekty/hindle-mezi-nami-mezi-kdysi-a-dnes/

https://www.facebook.com/projekthindle

A spolupráce byla na světě!

Centrum Hindle je projektem spolku Chodsko žije!, který od svého založení v roce 2014 vyvíjí kulturní a vzdělávací aktivity zaměřené hlavně na oblast Domažlicka. Hindle znamená v chodském nářečí místo mezi tady a tam. Hindle je kraj mezi Plzní a Řeznem, kde nezáleží na tom, jakým jazykem spolu mluvíme, záleží na porozumění. Duší projektu Hindle je zvídavá historička a autorka knih Mgr. Kristýna Pinkrová, která se snaží neustále (a nejen pro sebe) objevovat krásy i záhady oblasti Hindle. Projekt Hindle je podporován Česko-německým fondem budoucnosti a mezi jeho aktivity se řadí pravidelné přednášky a besedy se zajímavými hosty, výstavy, komentované vycházky a exkurze, ale i workshopy zaměřené na regionální řemesla.

Na první seznamovací schůzce v září 2023 se stanovil termín výstavy na jaro letošního roku, na druhou schůzku v prosinci s sebou přibral Herbert Pöhnl svého kamaráda Alfreda Brucknera ze spolku Freiraum Furth – Verein für Kunst und Kultur e.V. Furth im Wald a domluvilo se, že se výstava bude konat pod záštitou tohoto kulturního spolku jako první akce plánované dlouhodobé spolupráce Freiraumu a Centra Hindle.

Ve velmi přátelské a veselé atmosféře jsme pak výstavu společně nainstalovali a vyvrcholením byla povedená vernisáž v pátek 16.února 2024 v prostorách Centra Hindle na domažlickém náměstí. Po slavnostním zahájení a úvodních slovech Kristýny Pinkrové a Herberta Pöhnla, která jsem měla tu čest tlumočit, se promítal krátký film o práci Herberta, který můžete shlédnout pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=Ci54ghqgers .

Na vernisáži jsem se setkala s mnoha známými tvářemi, s mnohými z nichž v rámci Roku na hranici spolupracuji, ale měla jsem i možnost seznámit se s novými zajímavými a milými lidmi, pohybujícími se v česko-německém prostředí, například s tlumočnicí Martou Klimmer z Viechtachu, která je spolu s domažlickou Veronikou Němcovou autorkou prvního bavorsko-německo-českého slovníku. https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/sampanskym-a-pivem-pokrtili-v-domazlicich-unikatni-slovnik-pro-bavory-a-cechy-20.html

Síť kontaktů se opět o něco rozšířila…

Ludmila Mathauserová