BLOG č. 8

O česko-německé vztahy jsem se začala zajímat již na střední škole, kdy jsem se zapojila do projektu Gastschuljahr organizace EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn, v rámci kterého jsem vycestovala do dolnobavorského Deggendorfu a tam po dobu devíti měsíců navštěvovala místní Comenius Gymnasium. Tato zkušenost se stala důležitým milníkem pro celý můj následující profesní život. V první řadě ovlivnila můj výběr studijního oboru. Díky Česko-německým studiím na Karlově univerzitě a univerzitě v Regensburgu se mi podařilo proniknout do problematiky vztahů mezi Českou republikou a Německem jak v teorii, tak i v praxi. Od té doby mě téma česko-německé spolupráce v různých formách provází.

Již v době studií mě nejvíce zajímala oblast regionálních projektů a partnerství, a to pravděpodobně proto, že jsem vyrůstala a v současné době žiji v příhraničním regionu na Šumavě, v malebném městě Sušice. Vím, že spoustu místních obyvatel je stále ještě ovlivněno příběhy svých předků o negativních událostech z doby druhé světové války, stejně jako na německé straně je často zmiňováno téma odsunu. Proto je důležité navázat kontakty mezi lidmi z obou stran hranice, aby se vlastní zkušeností mohli povznést nad případné předsudky a navázat mezi sebou nová přátelství.

Můj „revír“ 😊

A přesně o to jde v projektu Rok na hranici, do kterého jsem se zapojila v září tohoto roku. Mým plánem je částečně navázat na práci svých předchůdců a předchůdkyň, a zároveň mám spoustu svých nápadů na budoucí možné spolupráce. Především bych se chtěla zaměřit na spolky a organizace, které se zabývají činnostmi spojenými se Šumavou, kupř. tradičními řemesly, výlety do přírody, lyžováním, atd. Jsem velmi ráda, že mohu být součástí tohoto skvělého projektu a pevně doufám, že má účast v něm bude ku prospěchu všem. 🙂

Daniela Kodýdková