BLOG č. 10

V pondělí 23. 10. 2023 se v MuseumsQuartier v Tirschenreuthu sešlo osm žen kvůli jednomu muži. Muži, který se v Tirschenreuthu sice narodil už před 250 lety, ale jeho odkaz je stále živoucí a to nejen na německé straně hranice.

Maurus Fuchs (1771-1848) je autorem mnoha chrámových výmaleb a fresek na Tachovsku a v Horní Falci. Je to malíř, který se svého času přirozeně pohyboval mezi oběma regiony a svá největší díla dokonce vytvořil v Čechách (klášter Teplá a Tachov).

Fuchs je tedy pojítkem naší budoucí česko-německé spolupráce Hroznatovy akademie kláštera v Teplé a muzea v Tirschenreuthu. Nyní na schůzkách vzniká program, který by školám nebo seniorům nabídl program o tomto významném lokálním malíři a jeho době, seznámil hravou formou s jeho rozsáhlým dílem v Teplé a tvořivě představil jeho papírový betlém.

Betlém je nyní k vidění v MuseumsQuartier. Vznikl po roce 1830, ale byl znovuobjeven až v sedmdesátých letech v krabici od bot na půdě jednoho z městských domů. Přestože není signován, je jasné, že se jedná o Fuchsovo dílo už jen tím, že několik postav z jesliček je ve shodných podobách vyobrazeno právě v tepelském klášteře.

A to je jen jeden z napínavých momentů tohoto příběhu. Doufám, že se podaří ho v naší smíšené skupince postavit a představit příští rok veřejnosti.

Kamila Jůzlová