BLOG č. 21

Navázání kontaktů s oficiálními orgány, jako jsou úřady, není úplně jednoduchá záležitost. Na vině jsou často omezené kapacity a také rozdílné zájmy jednotlivých aktérů.


O to více mě potěšila rychlá reakce a pozvání od paní Urmannové, starostky Neureichenau. Paní starostka mě pozvala do Neureichenau, abychom společně diskutovaly o česko-německých vztazích. Ráda by navázala kontakty s Českou republikou, a to jak na politické, tak na kulturní úrovni. Partnerem na české straně by bylo město Horní Planá, s nímž již bývalí starostové udržovali kontakty, bohužel však přerušené pandemií.


Po několika týdnech jsem oslovila starostu Horní Plané, pana Šimáka. Ten projevil velký zájem a pozval mě do Horní Plané na návštěvu. Společně jsme hovořili o česko-německých vztazích a možnostech, jak navázat kontakty.


O měsíc a půl později – 18. 4. 2023 se oba starostové a jejich zástupci poprvé setkali v Neureichenau. Při tomto přátelském setkání šlo o první vzájemné seznámení, o představy obou obcí a o hledání společných styčných bodů pro spolupráci.

Společných témat se našlo mnoho: Adalbert Stifter (a spolupráce obou muzeí), kulturní akce jako jsou Dny kultury, Pivní slavnosti nebo Traktoriáda, společné kroky v oblasti cestovního ruchu a také výměna názorů v oblasti dodávky energií, vzdělávání a mnoho dalšího.


Na setkání jsem se mohla ujmout role tlumočníka a prolomit tak jazykovou bariéru. Tímto způsobem lze překážky v přeshraniční spolupráci snadno překonat. Rozhodujícím faktorem spolupráce je pak jen motivace k přeshraničním aktivitám a také vzájemné sympatie. Další setkání se brzy uskuteční v Horní Plané.


Přeji této spolupráci do budoucna jen to nejlepší a doufám, že bude dobrým příkladem pro další zájemce 😊.

První setkání paní starostky Urmannové (2. zleva) s panem starostou Šimákem (1. zleva) a jeho zástupcem panem Ščevíkem (3. zleva) dne 18.4.2023 v Neureichenau.

Sára Špeciánová